Басқару

Омбудсмен

«ОТХК» БК» ЖШС-да (бұдан әрі – Серіктестік) Өтініштерді қарау тәртібі туралы ережелер және Омбудсмен туралы ереже бекітілген және қолданылады, олардың мақсаты Қазақстан Республикасының заңнамасының немесе Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарының нормаларын бұзатын практикамен байланысты құбылыстар туралы Серіктестіктің жұмыскерлеріне, сондай-ақ үшінші тұлғаларға жауапты түрде хабарлау мүмкіндігін беру арқылы Серіктестіктің қызметінің ашықтығын арттыруға арналған негіздерді жасау болып табылады.