Кәсіпорын қызметі

Компания қызметінің негізгі түрі – жер асты ұңғылап сілтісіздендіру әдісімен уран өндіру

Кәсіпорын паспорты