Тұрақты даму

Бас директордың қызметкерлерге корпоративтік этика қағидаларын сақтау туралы хабарламасы

 

ҒЗТКЖ атауы Мақсаты
Ақдала кенішіндегі сорбция аналықтарынан рений алу технологиясын тәжірибелік-өнеркәсіптік сынау Серіктестіктің пайдасын арттыру мақсатында өндірісті әртараптандыру үшін өнеркәсіптік масштабта аммоний перренаты түріндегі ренийді ілеспе алу мүмкіндігі мен табыстылығын  анықтау                                                                
Уран оксидтерін өндіруде аммиакты тұтудың және технологиялық процеске қайтарудың тиімді әдістерін зерттеу және әзірлеу Серіктестікте өзіндік құнын төмендету мақсатында құрамында уран бар ерітінділерді  дайын өнімге дейін өңдеудің табыстылығын арттыру 
Тұрақты даму мақсатында кешенді экологиялық және әлеуметтік зерттеулер жүргізу Өндірістік қызметтің салдарын жоюға арналған шығындарды қысқарту;
- апаттық жағдайларды, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді азайту есебінен тұтастай алғанда НҚ-ны қорғауға арналған шығындарды қысқарту;
- кәсіпорын жұмысының тиімділігін арттыру.
ҚР Экокодексіне сәйкес ОТХК-да  өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу процесін оңтайландыру бойынша зерттеулер жүргізу Энергия бөлуді қоса алғанда, құнды компоненттерді қайта және бірнеше рет пайдалануға, құнды компоненттерді бөлуге бағытталған өндіріс және тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу және кәдеге жарату технологияларын енгізу. Қалдықтарды алу, жүйелеу, азайту және қайта көму қажеттілігімен байланысты болашақ ұрпақ үшін қаржылық жүктемені азайту.
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-да құстарды электр беру желілерінің әсерінен қорғау бағдарламасын іске асыру - "Оңтүстік Ыңғай" кенішінде құс-қорғау құрылғыларын орнату Электр тогының әсерінен құстардың өлімінің алдын алу
Кеніштердің вахталық кенттері  үшін гелио су жылытқыштарын монтаждау және пайдалануға беру Атмосфераға көміртегі шығарындыларын азайту, дизель отынын сатып алу шығындарын азайту