Біздің стратегия

  1. Бар өндірістерді дамыту
  2. Серіктестікті қажетті ТМҚ-мен үздіксіз жабдықтауға арналған қосалқы өндірістерді құру және дамыту, жеткізушілермен жұмыс жүргізу стратегиясы, логистика және қойма шаруашылығын ұйымдастыру
  3. Серіктестікті адам ресурстарымен қамтамасыз ету бағдарламасы, адам әлеуетін жетілдіру
  4. Заңгерлік жұмысты ұйымдастыру, заңнамалық базаны жетілдіруге қатысу, қызметкерлердің құқықтық сауатсыздығын жою
  5. Серіктестіктің ғылыми әлеуетін жетілдіру
  6. Серіктестіктің корпоративтік ақпараттық жүйесін жетілдіру
  7. Корпоративтік басқаруды жетілдіру
  8. Басқарудың озық әдістерін ұйымдастыру және енгізу
  9. Радиациялық қауіпсіздікті, жұмыскерлердің еңбегін, өмірі мен денсаулығын қорғауды жетілдіру/қамтамасыз ету